Adrian Łukasik

Aplikant radcowski


e-mail: adrian.lukasik@hww.pl
tel: +48 732 733 402

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z renomowanych lubelskich kancelarii, zajmującej się szeroko rozumianym prawem cywilnym i gospodarczym. W kancelarii Hewelt Wojnowski i Wspólnicy spółka komandytowa na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej spółek, m.in. umów spółek, regulaminów organów spółek, umów regulujących stosunki między wspólnikami, uchwał organów spółek, transakcji M&A. Oprócz doradztwa korporacyjnego zajmuje się opracowywaniem projektów umów handlowych, w tym umów nienazwanych, warunków ogólnych umów, czy innego rodzaju porozumień między przedsiębiorcami. Uczestniczy w negocjacjach umów oraz zapewnia wsparcie prawne na rzecz przedsiębiorców w procesach negocjacyjnych.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W styczniu 2022 roku rozpoczął odbywanie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.