Martyna Dobkowska-Pragacz

Aplikantka adwokacka


e-mail: martyna.dobkowska@hww.pl
tel: +48 732 733 402

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. W dziale korporacyjnym i energetycznym jej działania opierają się głównie na obsłudze korporacyjnej spółek, opiniowaniu i przygotowywaniu umów handlowych, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych oraz przygotowywaniu analiz i opinii prawnych, w szczególności ze sfery prawa gospodarczego i prawa energetycznego. Dysponuje doświadczeniem zawodowym również w zakresie postępowań administracyjnych oraz cywilnych, które zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Wspiera działalność Kancelarii realizując zagadnienia związane także z prawem ochrony danych osobowych, przygotowując odpowiednią dokumentację w zakresie RODO.
Do kręgu jej zainteresowań zawodowych należą zagadnienia z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz ochrony praw konsumentów, prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz prawa nowych technologii, które zgłębia poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Autorka i współautorka kilku artykułów, w tym również publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”.

Wykształcenie

Absolwentka studiów na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2023 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem „Bezpieczeństwo danych klientów sklepów internetowych”, poświęcając szczególną uwagę zagadnieniom z zakresu ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa na rynku e-commerce.