Piotr Magda

Radca prawny


e-mail: piotr.magda@hww.pl
tel: +48 732 733 563

Doświadczenie

Praktyka obejmuje bieżące doradztwo w zakresie prawa administracyjnego oraz podatkowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących zarówno klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych, w tym także uzyskane w ramach wieloletniej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykształcenie

Absolwent prawa oraz Studiów Podyplomowych – Prawo gospodarcze i handlowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.