Mateusz Kowalski

Radca prawny


e-mail: mateusz.kowalski@hww.pl
tel: +48 732 733 563

Doświadczenie

Specjalizuję się w polskim prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, jak również w międzynarodowym prawie podatkowym. Moje doświadczenie obejmuje m.in. świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego, przygotowywanie opinii prawnopodatkowych, sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, przeprowadzenie przeglądów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w warszawskich kancelariach prawnych.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.