Konrad Młynkiewicz

Radca Prawny, Of Counsel


e-mail: konrad@mlynkiewicz.pl
tel: (22) 100 42 24

Doświadczenie

Konrad Młynkiewicz jest radcą prawnym, od kilkunastu lat zajmującym się doradztwem w zakresie prawa administracyjnego, w tym szeroko rozumianej praktyki prawa rynku nieruchomości, prawa publicznego oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przez ponad 7 lat kierowałem Działem Prawa Administracyjnego w jednej z czołowych polskich kancelarii. Duża część doświadczenia zawodowego r.pr.

Konrada Młynkiewicza to kompleksowe doradztwo w procesach inwestycyjnych, w szczególności obsługa branży deweloperskiej w toku całego procesu budowlanego. Zajmuje się doradztwem na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, zarówno dla podmiotów indywidualnych jak i w złożonych projektach dotyczących nieruchomości, takich jak budowa, komercjalizacja sprzedaż centrów handlowych, zakładów produkcyjnych, magazynów, biurowców oraz inwestycji mieszkaniowych. Dotychczas przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty spółek i nieruchomości (due diligence) o łącznej wartości transakcyjnej kilkuset milionów euro.

Wspiera inwestorów w zakresie identyfikacji ryzyk prawnych oraz możliwości ich minimalizacji w projektach budowy instalacji OZE. Wykonywał audyty prawne projektów inwestycji budowlanych polegających na budowie farm fotowoltaicznych o mocy kilkuset MW. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami okręgowymi w sprawach dotyczących m.in.: decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę, decyzji środowiskowych, użytkowania wieczystego oraz innych związanych z procesem budowlanym.Świadczy także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego,spółek państwowych, spółek jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego. Mecenas Młynkiewicz jest autorem setek opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz obejmujących problematykę samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego, w tym opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.Zrealizował szereg szkoleń z prawa budowlanego oraz specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper), w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej, a także w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych.

Jako wiodący specjalista w sprawach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej wielokrotnie doradzał klientom starającym się o ustalenie o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Jest również autorem wielu publikacji prasowych m.in. dla Rzeczpospolitej,Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Nieruchomości, a także współautorem Komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Komentarza do Statutu Polskiego Związku Łowiectwa.