Aleksandra Lindner

Partner, adwokat, mediator sądowy


e-mail: aleksandra.lindner@hww.pl
tel: +48 732 733 843

Doświadczenie

Ekspertka w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym - Posiada bogate doświadczenie w obszarach prawa energetycznego, handlowego i gospodarczego, zdobyte zarówno w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, jak i pełniąc funkcję prawnika wewnętrznego w czołowych firmach z branży energetycznej, finansowej oraz nowych technologii. Jej praktyka zawodowa koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla korporacji, zarządzaniu transakcjami fuzji i przejęć (M&A), przekształceniach spółek prawa handlowego, a także w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych.

Wsparcie dla sektora energetycznego - Specjalizuje się w bieżącym wsparciu spółek energetycznych, w tym firm zajmujących się obrotem i produkcją energii elektrycznej. Jej doświadczenie jest kluczowe w kontekście dynamicznych zmian regulacyjnych, które wymagają ciągłego wsparcia prawnego. Dzięki wiedzy i umiejętnościom, klientom udaje się skutecznie przystosować do wymogów prawnych i utrzymać konkurencyjność na rynku.

Ekspertka w uzyskiwaniu koncesji energetycznych - Posiada wiele sukcesów w uzyskiwaniu koncesji dla działalności związanych z obrotem, dystrybucją i wytwarzaniem energii. Swoją pracą wspiera najważniejszych sprzedawców energii oraz czołowe firmy fotowoltaiczne w Polsce, gwarantując zgodność ich operacji z aktualnymi przepisami prawnymi.

Certyfikowana mediator sądowy, specjalistka w mediacjach gospodarczych - Posiada certyfikat mediatora sądowego i bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Jej kompetencje w tej dziedzinie pozwoliły na skuteczne rozwiązanie wielu sporów, które często kończyły się podpisaniem ugody, przynosząc korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt.

Aktywna autorka i autorytet w dziedzinie prawa energetycznego - Regularnie publikuję artykuły na tematy związane głównie z prawem energetycznym na platformie Globenergia.pl oraz w prestiżowych publikacjach prawniczych takich jak Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Parkiet i prawo.pl. Jej teksty są cenione za ich merytoryczną wartość oraz praktyczne podejście do aktualnych kwestii prawnych.

Wykształcenie

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Mediator. Obecnie jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie