Aleksandra Lindner

Partner, adwokat, mediator sądowy


e-mail: aleksandra.lindner@hww.pl
tel: +48 732 733 843

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w dużych warszawskich kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w kilku dużych spółkach z branży energetycznej, finansowej oraz nowych technologii. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, transakcji M&A, przekształceń spółek prawa handlowego oraz sporach korporacyjnych. Poza powyższym zajmuje się bieżącym wsparciem spółek energetycznych, w tym obsługą spółek obrotu oraz wytwórców energii elektrycznej, którzy w ostatnim czasie - z uwagi na dużą częstotliwość zmian prawnych - wymagają stałego wsparcia prawnego.

Ma doświadczenie w uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu, dystrybucji i wytwarzania energii. Obecnie obsługuje prawnie czołowych sprzedawców energii i największe firmy fotowoltaiczne w Polsce. Jest certyfikowanym mediatorem sądowym, specjalizującym się w mediacjach gospodarczych.
Przeprowadziła liczne mediacje, które zostały zakończone podpisaniem ugody. Stale publikuje artykuły o tematyce głównie energetycznej na portalu Globenergia.pl, ale także z zakresu prawa handlowego na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej i prawo.pl.

Wykształcenie

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Mediator. Obecnie jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie