Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

13 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – wybrane zmiany

Grupa spółek jako zjawisko faktyczne jest znane i cieszy się dużą popularnością na rynku. Grupa spółek nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest na […]
8 lipca 2022

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ Przez jednych chwalona, raczej przez większość krytykowana ze względu na poziom skomplikowania rozliczeń oraz zasad jej stosowania. Ulga dla klasy średniej […]
29 czerwca 2022

Zbliżają się terminy składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

Aby spełnić powyższe obowiązki w pierwszej kolejności spółka powinna dysponować sporządzanym przez swoją księgowość sprawozdaniem finansowym, które powinno zostać podpisane zarówno przez osobę sporządzającą sprawozdanie, jak […]
27 czerwca 2022

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

Czym jest grupa VAT Grupa VAT definiowana jest jako podatnik, który stanowi grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. […]
23 czerwca 2022

Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.

Otóż, faktura proforma przy założeniu, że jej treść czyni zadość przepisowi art. 66 § 1 k.c., może być traktowana jako oferta handlowa. W związku z tym […]
20 czerwca 2022

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Aktem normatywnym, który reguluje obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z […]
13 czerwca 2022

Odszkodowanie za problemowy lot

O overbooking’u mówimy wówczas, gdy linia lotnicza umożliwia rezerwację lotu większej liczbie pasażerów, niż dostępnych jest w rzeczywistości miejsc w samolocie. Dzieje się tak, ponieważ przewoźnicy […]
7 czerwca 2022

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 u.p.p., czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do: 1)   […]
30 maja 2022

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Trudności te wiążą się również z naturą kontraktów zawieranych w tej branży, które w sposób znaczący ograniczają możliwości tej słabszej strony kontraktu, a więc zwykle wykonawcy […]