Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

26 maja 2022

Wybór starego podatku w nowym roku czyli „Polski ład 2.0”

Jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w Projekcie jest obniżenie stawki podatku w tzw. pierwszym progu podatkowym. Obecnie wynosi ona 17%, a od 01 lipca br. ma […]
23 maja 2022

Instytucja akcji założycielskich w prostej spółce akcyjnej

Jak bowiem wskazano w Uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3236), „prosta spółka akcyjna […]
18 maja 2022

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
27 kwietnia 2022

Cesja wierzytelności w toku postępowania sądowego

Zgodnie z treścią art. 509 k.c. „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo […]
22 kwietnia 2022

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX

O wadliwej praktyce Organu oraz kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu administracyjnego pisał w grudniu 2021 r. prawnik zespołu podatkowego Kancelarii HWW Mateusz Kowalski. Wówczas opisywał jeden z […]
20 kwietnia 2022

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Czego dotyczyła sprawa? Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem była działalność prawnicza. Działalność podatniczki stanowiła jej jedyne źródło dochodu. Siedziba działalności mieściła się w miejscowości […]
11 kwietnia 2022

Nadzwyczajność zmiany stosunków a ryzyko kontraktowe w dacie zawarcia umowy

Analiza tego, gdzie ta granica przebiega stała się przedmiotem setek orzeczeń zapadłych na gruncie różnych stanów faktycznych. W świetle licznych opracowań w przedmiotowym zakresie należy stwierdzić, […]
5 kwietnia 2022

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć przez system s-24, co nie jest możliwe w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Nie mamy w niej kapitału zakładowego, a akcyjny, […]
1 kwietnia 2022

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 12 ust. 1 przywołanej Ustawy, przepisy nowelizujące, które przewidują o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r., […]