1. HWW
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Page 13

Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

20 czerwca 2022

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Aktem normatywnym, który reguluje obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z […]
13 czerwca 2022

Odszkodowanie za problemowy lot

O overbooking’u mówimy wówczas, gdy linia lotnicza umożliwia rezerwację lotu większej liczbie pasażerów, niż dostępnych jest w rzeczywistości miejsc w samolocie. Dzieje się tak, ponieważ przewoźnicy […]
7 czerwca 2022

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 u.p.p., czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do: 1)   […]
30 maja 2022

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Trudności te wiążą się również z naturą kontraktów zawieranych w tej branży, które w sposób znaczący ograniczają możliwości tej słabszej strony kontraktu, a więc zwykle wykonawcy […]
26 maja 2022

Wybór starego podatku w nowym roku czyli „Polski ład 2.0”

Jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w Projekcie jest obniżenie stawki podatku w tzw. pierwszym progu podatkowym. Obecnie wynosi ona 17%, a od 01 lipca br. ma […]
23 maja 2022

Instytucja akcji założycielskich w prostej spółce akcyjnej

Jak bowiem wskazano w Uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3236), „prosta spółka akcyjna […]
18 maja 2022

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
27 kwietnia 2022

Cesja wierzytelności w toku postępowania sądowego

Zgodnie z treścią art. 509 k.c. „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo […]
22 kwietnia 2022

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX

O wadliwej praktyce Organu oraz kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu administracyjnego pisał w grudniu 2021 r. prawnik zespołu podatkowego Kancelarii HWW Mateusz Kowalski. Wówczas opisywał jeden z […]