Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

2 lutego 2022

Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Warto zaznaczyć, że możliwość uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko wspólnikom, dotyczy jedynie spółek, w których wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Zgodnie bowiem z brzmieniem […]
31 stycznia 2022

Natura stosunku ubezpieczenia a niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego praktyki towarzystw ubezpieczeniowych

W świetle powyższego należy zadać sobie pytanie co dokładnie, tj. jakie elementy umowy określają naturę stosunku ubezpieczenia. Otóż przede wszystkim istotą umowy ubezpieczenia jest takie ukształtowanie […]
20 stycznia 2022

Czy Polski ład i obniżka stawki ryczałtu dla usług związanych z IT zmieni praktykę KIS w zakresie interpretacji dotyczących IP BOX?

PROBLEM Z UZYSKANIEM INTERPRETACJI ZAPEWNIAJĄCEJ PRAKTYCZNĄ OCHRONĘ W ZAKRESIE IP BOX   Przedmiotowa kwestia był już opisywana na naszym blogu w artykule pod tytułem „Ulga IP […]
16 grudnia 2021

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Po kilku miesiącach funkcjonowania przepisów, które weszły w życie w dniu 3 lipca 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych […]
10 grudnia 2021

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

Kluczowe jest ustalenie przez organ, czy działalność podatnika jest działalnością badawczo-rozwojową Powyższa okoliczność jest istotna ponieważ wciągnięcie jej do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku o wydanie interpretacji […]
9 grudnia 2021

Uchybienie i przywrócenie terminu procesowego. Przedłużanie terminów sądowych

Należy pamiętać, że czynności podejmowane po upływie oznaczonego przez Sąd terminu, pozostają bezskuteczne. Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. „Jeżeli strona nie dokonała w terminie […]
6 grudnia 2021

Celowość kształtowania w umowie spółki z o.o. postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Wspólnicy spółki z  o.o. mogą już na etapie zawiązywania spółki bądź wprowadzając zmiany do umowy wyłączyć lub ograniczyć wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. Umowa spółki […]
2 grudnia 2021

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Zgodnie z art. 15 § 1 KSH: „Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, […]
23 listopada 2021

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Spór zaczął się od złożenia przez naszego Klienta rezygnacji z zarządu spółki, z uwagi na odmienną od drugiego członka zarządu wizję dalszego prowadzenia biznesu. Różnice były […]