1. HWW
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Page 12

Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

26 lipca 2022

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia […]
26 lipca 2022

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne wyjątki od powyższych zasad reprezentacji. Są to sytuacje, w których spółka zawiera umowę z członkiem zarządu. Najczęściej jest to umowa o pracę […]
22 lipca 2022

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Generalnie zasada biznesowej oceny sytuacji wywodzi się z amerykańskiego systemu prawnego. Wprowadzenie jej na grunt polskiego prawa handlowego ostatecznie rozwieje wątpliwości w zakresie sposób postrzegania odpowiedzialności […]
19 lipca 2022

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Jak wynika z przepisów art. 560 k.c. jedną z możliwości reakcji kupującego na zakup rzeczy posiadającej wady na podstawie przepisów o rękojmi jest odstąpienie od umowy. […]
13 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – wybrane zmiany

Grupa spółek jako zjawisko faktyczne jest znane i cieszy się dużą popularnością na rynku. Grupa spółek nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest na […]
8 lipca 2022

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ Przez jednych chwalona, raczej przez większość krytykowana ze względu na poziom skomplikowania rozliczeń oraz zasad jej stosowania. Ulga dla klasy średniej […]
29 czerwca 2022

Zbliżają się terminy składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

Aby spełnić powyższe obowiązki w pierwszej kolejności spółka powinna dysponować sporządzanym przez swoją księgowość sprawozdaniem finansowym, które powinno zostać podpisane zarówno przez osobę sporządzającą sprawozdanie, jak […]
27 czerwca 2022

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

Czym jest grupa VAT Grupa VAT definiowana jest jako podatnik, który stanowi grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. […]
23 czerwca 2022

Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.

Otóż, faktura proforma przy założeniu, że jej treść czyni zadość przepisowi art. 66 § 1 k.c., może być traktowana jako oferta handlowa. W związku z tym […]