Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

29 czerwca 2023

Zmiany w doręczeniach korespondencji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności

Od 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie m.in. zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Wszystko to za sprawą nowelizacji kodeksu […]
26 czerwca 2023

Nowa siedziba Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Zmieniamy się dla Was! Stale dbamy nie tylko o jakość naszych usług, ale też o komfort pracy. Dlatego też zdecydowaliśmy się zmienić lokalizację naszego biura – […]
18 czerwca 2023

Jak prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Organ odpowiedzialny za zwołanie zgromadzenia Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne) zwołuje zarząd. W praktyce oznacza to, że zgromadzenie zwołuje […]
15 czerwca 2023

Sposób wykładni oświadczeń woli, w tym w świetle czynności konkludentnych

Art. 65 k.c. konstytuuje podstawowe zasady wykładni oświadczeń woli. Zgodnie z powołanym przepisem: 1.Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w […]
18 maja 2023

Fundacja rodzinna – nowy podatnik CIT

Fundacja rodzinna ma w założeniu podlegać zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania w zakresie w jakim prowadzi działalność opisaną w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, który to […]
15 maja 2023

Fundacja rodzinna – fundator, beneficjent oraz majątek fundacji rodzinnej

Fundator Jak zostało opisane w poprzednim wpisie dotyczącym fundacji rodzinnej, dla utworzenia fundacji konieczne jest złożenie oświadczenia o powołaniu fundacji przez fundatora. Fundatorem może być natomiast […]
8 maja 2023

Organy fundacji rodzinnej – zarządzanie i nadzorowanie fundacji rodzinnej

PRZEPISY OGÓLNE Niezależnie od tego, z jakim organem mamy do czynienia, w ustawie przewidziano ogólne przepisy dla członków każdego z ww. organów, w szczególności dotyczące: kadencji […]
18 kwietnia 2023

Zmiany podatkowe w fundacji rodzinnej już uchwalone

W kwestii opodatkowania instytucja fundacji rodzinnej wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, bowiem do chwili, gdy nie nastąpi dystrybucja środków na rzecz beneficjentów fundacji – jest […]
5 kwietnia 2023

Funkcjonowanie jednoosobowej spółki jawnej w obrocie gospodarczym

W odniesieniu do spółek osobowych, do katalogu zalicza się m.in. spółkę jawną, ustawa wprost nie wskazuje wymogu posiadania dwóch wspólników. Mając na uwadze jednak treść art. […]