1. HWW
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Page 7

Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

15 maja 2023

Fundacja rodzinna – fundator, beneficjent oraz majątek fundacji rodzinnej

Fundator Jak zostało opisane w poprzednim wpisie dotyczącym fundacji rodzinnej, dla utworzenia fundacji konieczne jest złożenie oświadczenia o powołaniu fundacji przez fundatora. Fundatorem może być natomiast […]
8 maja 2023

Organy fundacji rodzinnej – zarządzanie i nadzorowanie fundacji rodzinnej

PRZEPISY OGÓLNE Niezależnie od tego, z jakim organem mamy do czynienia, w ustawie przewidziano ogólne przepisy dla członków każdego z ww. organów, w szczególności dotyczące: kadencji […]
18 kwietnia 2023

Zmiany podatkowe w fundacji rodzinnej już uchwalone

W kwestii opodatkowania instytucja fundacji rodzinnej wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, bowiem do chwili, gdy nie nastąpi dystrybucja środków na rzecz beneficjentów fundacji – jest […]
5 kwietnia 2023

Funkcjonowanie jednoosobowej spółki jawnej w obrocie gospodarczym

W odniesieniu do spółek osobowych, do katalogu zalicza się m.in. spółkę jawną, ustawa wprost nie wskazuje wymogu posiadania dwóch wspólników. Mając na uwadze jednak treść art. […]
28 marca 2023

Rejestracja VAT-UE – kiedy jest potrzebna i jak uzyskać NIP europejski?

Czym jest europejski NIP? Europejski NIP to w praktyce nic innego jak NIP przedsiębiorcy nadawany przy rejestracji, który w przypadku polskich podatników poprzedzony jest przedrostkiem PL […]
21 marca 2023

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć?

Z Uzasadnienia do Projektu ustawy o fundacji rodzinnej (Druk nr 2798) możemy wywnioskować, że idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są […]
8 marca 2023

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Co do zasady po złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym, co powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od […]
6 marca 2023

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
27 lutego 2023

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Katalog podmiotów posiadających status podatnika podatku od nieruchomości wskazuje art. 3 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby […]