Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

28 marca 2022

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego i jego wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Jest to wygodna instytucja, z której organy korzystają coraz częściej, w szczególności w sytuacji gdy zbliża się upływ terminu przedawnienia. Znamienne jest to, że zwykle postępowania […]
17 marca 2022

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadza również do ww. art. 139 nowy § 21 o następującym brzmieniu: „Jeżeli stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o […]
14 marca 2022

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki w kontekście wejścia w życie „Polskiego Ładu”

Instytucją prawną, która może minimalizować negatywne skutki powyższych zmian są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki, uregulowane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten, obowiązuje […]
8 marca 2022

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Często spadkobiercy stają przed dylematem, w jaki sposób odrzucić niechciany spadek w imieniu dziecka. Czy jeśli ja odrzucę spadek, to automatycznie nie przyjmie go również moje […]
24 lutego 2022

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Zgodnie z art. 4 pkt. 12 RODO naruszeniem ochrony danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia […]
22 lutego 2022

Dezaktywowanie gniazda elektrycznego przy miejscu postojowym przez wspólnotę mieszkaniową pomimo braku podjęcia uchwały. Jak się bronić?

W takiej sytuacji narażamy się na podjęcie decyzji dotyczących naszej nieruchomości wbrew naszej woli. Wszystko jest w porządku jeżeli decyzje te są podejmowane w oparciu o […]
14 lutego 2022

Nowy rok – stare inwestycje, a podatek tuż za rogiem

PODATEK „OD GIEŁDY” Podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19%. Dochodem do opodatkowania jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego […]
9 lutego 2022

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]
7 lutego 2022

Szybka ścieżka rozwiązania prostej spółki akcyjnej

Instytucją, która nie występuje na gruncie przepisów o innych spółkach kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.), jest możliwość przejęcia mienia P.S.A. przez oznaczonego akcjonariusza (zwanego akcjonariuszem […]