Facebook

Linkedin

 

Mariusz Hewelt

Mariusz Hewelt

RADCA PRAWNY, OF COUNSEL


e-mail: mariusz.hewelt@hww.pl

tel: (22) 100 42 24

Mariusz Hewelt

 

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Wykonuje zawód radcy prawnego. Zapewnia kompleksową obsługę procesową jednostkom samorządu terytorialnego, a także podmiotom gospodarczym oraz instytucjom kultury. W ramach praktyki radca prawny Mariusz Hewelt reprezentował swoich klientów przed prokuratorami rejonowymi, sądami powszechnymi (sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne), przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą czy Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi.

 

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. Obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Slider