Facebook

Linkedin

 

dr Anna Szumińska

dr Anna Szumińska

RADCA PRAWNY, OF COUNSEL


tel: (22) 100 42 24

dr Anna Szumińska

 

Doświadczenie:

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zdobywała, współpracując z renomowanymi kancelariami poznańskimi oraz w ramach własnej praktyki radcowskiej. Zapewnia Klientom kompleksowe świadczenie usług w zakresie stałej obsługi spraw pracowniczych, optymalizacji zatrudnienia, tworzenia i opiniowania wewnątrzzakładowych aktów prawnych oraz przeprowadzania audytu prawno-pracowniczego. Posiada doświadczenie w rozmowach z partnerami społecznymi oraz procedurze tzw. zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w sporach pracowniczych, przed sądami powszechnymi oraz na etapie przedsądowym.

 

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM w Poznaniu, aktualnie wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez OIRP w Poznaniu.

Slider