Facebook

Linkedin

promocja Tag

HWW > Posts tagged "promocja"

Nowe przepisy w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy w prawie konsumenckim

1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy implementowane do naszego porządku prawnego na podstawie unijnych dyrektyw: towarowej, cyfrowej oraz dyrektywy Omnibus. Przepisy w/w dyrektyw miały zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie już kilka miesięcy temu, jednak w Polsce nastąpiło opóźnienie w jej wdrożeniu i finalnie w brzmieniu nadanym polskimi przepisami zaczęły obowiązywać od nowego roku. Nowelizacja objęła szereg przepisów krajowych, m.in. zmianie uległy: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, kodeks wykroczeń, prawo telekomunikacyjne, Nowe przepisy ustaw krajowych będą miały duży wpływ na wielu przedsiębiorców, zarówno...

Continue reading