Facebook

Linkedin

HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Tag

HWW > Posts tagged "HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy"

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia (w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio -...

Continue reading

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Pogłębiający się kryzys oraz rosnące ceny energii doprowadziły do uchwalenia ustaw, które mają na celu udzielenie doraźnej pomocy odbiorcom energii elektrycznej. 7 października 2022 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta wprowadza limity zużycia energii elektrycznej, w ramach których w 2023 r. będą stosowane stawki za energię elektryczną obowiązujące w 2022 r.