Facebook

Linkedin

faktury VAT Tag

HWW > Posts tagged "faktury VAT"

Odzyskanie VAT przez rolnika? Jest na to przepis

Dokonywanie zakupów wiąże się z tym, iż nabywca ponosi ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług (VAT), który stanowi istotną składową ceny. System przepisów o VAT, realizując zasadę jego neutralności przewiduje, że w niektórych przypadkach, nabywcy przysługuje prawo do tzw. odliczenia VAT. Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do dokonania odliczenia zostało wprowadzone w celu uwolnienia podatnika od ponoszenia ciężaru podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie. W odniesieniu do zasady neutralności wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości,...

Continue reading