Facebook

Linkedin

Dane osobowe i ich przetwarzanie Tag

HWW > Posts tagged "Dane osobowe i ich przetwarzanie"

Sporność pojęcia danych osobowych

Sporność pojęcia danych osobowych

W maju minie 5 lat od momentu, w którym RODO[1] bezpośrednio weszło do polskiego porządku prawnego i wymagało, głównie od przedsiębiorców, jego wdrożenia i stosowania względem ochrony danych osobowych osób fizycznych. Niemniej jednak, w dalszym ciągu sama definicja pojęcia danych osobowych, uregulowana w art. 4 pkt 1 RODO wzbudza wątpliwości co do jego interpretacji i zastosowania. Wobec powyższego, przede wszystkim należy wspomnieć o jednym z niedawno opublikowanych wyroków NSA[2], w którym stwierdził, że treść tablicy rejestracyjnej nie stanowi danych dotyczących prywatności osoby fizycznej[3]. Powyższe jest pokłosiem wcześniejszego wyroku NSA, który wskazał, że numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa...

Continue reading

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Ustawodawca unijny w sposób precyzyjny określił zasady przetwarzania danych osobowych w RODO[1], tak aby to przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Pod ogólnym pojęciem przetwarzania zawierają się bowiem wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, pobieranie, udostępnianie czy usuwanie lub niszczenie. Wśród najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych ustawodawca uregulował tzw. zasadę ograniczonego celu w art. 5 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którą dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Powyższe oznacza,...

Continue reading

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Większość podmiotów gospodarczych ma świadomość istnienia przepisów regulujących ochronę danych osobowych i konieczności ich wdrożenia w prowadzonej przez siebie działalności. Jednak po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i procedur, przeszkoleniu pracowników i wypełnieniu obowiązków informacyjnych, nie każdy wie jak postąpić w razie, gdy dojdzie do wystąpienia naruszeń w ochronie przetwarzanych danych osobowych.

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

Każdy z nas słyszał i z pewnością zetknął się z pojęciem RODO. N­­­­­­­­­­­ie każdy jednak wie, z czym wiąże się jego wejście do naszego porządku prawnego. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej regulujące przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje. W jego zakres nie wchodzi przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani...

Continue reading