Facebook

Linkedin

 

SPÓŁKI

Prawo Spółek

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników i akcjonariuszy na każdym etapie funkcjonowania.

 

Oferujemy pomoc w wyborze optymalnego rodzaju spółki z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych.

 

Oferujemy doradztwo między innymi przy tworzeniu umowy spółki lub statutu spółki i ich zmianach oraz przy zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Świadczymy pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego wraz z zakończeniem spraw związanych z ich działalnością. Prowadzimy sprawy sporne związane z funkcjonowaniem spółki w tym reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach polubownych i sądowych.

Obsługa prawna obejmuje między innymi na:

 • przeprowadzeniu procedury połączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • bieżącej obsłudze korporacyjnej,
 • przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • reprezentowaniu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
 • opracowywaniu kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
 • prowadzeniu spraw dotyczących roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • dokonywaniu formalnych zmian kapitałowych i osobowych w spółkach.

Fuzje i przejęcia (M&A) 

Kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę we wszelkich aspektach związanych z fuzjami i przejęciami na rzecz klientów z kapitałem krajowym i zagranicznym, w tym w ramach międzynarodowych transakcji M&A.

 

Reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące, sprzedających jak również podmioty przejmowane. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w złożonych procedurach dotyczących m.in.:

 • reorganizacji przedsiębiorstw,
 • sprzedaży udziałów i akcji,
 • wydzielenia i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenia badania prawnego i podatkowego przedsiębiorstw (due diligence),
 •  zawierania umów joint venture,
 •  restrukturyzacji grup kapitałowych.

Venture Capital / Private Equity

Świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników i akcjonariuszy na każdym etapie funkcjonowania.

 

Oferujemy pomoc w wyborze optymalnego rodzaju spółki z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych.

 

Oferujemy doradztwo między innymi przy tworzeniu umowy spółki lub statutu spółki i ich zmianach oraz przy zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Świadczymy pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego wraz z zakończeniem spraw związanych z ich działalnością. Prowadzimy sprawy sporne związane z funkcjonowaniem spółki w tym reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach polubownych i sądowych.

Obsługa prawna obejmuje między innymi na:

 • przeprowadzeniu procedury połączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • bieżącej obsłudze korporacyjnej,
 • przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • reprezentowaniu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
 • opracowywaniu kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
 • prowadzeniu spraw dotyczących roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • dokonywaniu formalnych zmian kapitałowych i osobowych w spółkach.