Facebook

Linkedin

 

SEKTORY REGULOWANE

Energetyka

Dział Prawa Energetycznego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy oferuje obsługę prawną w szczególności dla podmiotów z obszaru energetyki konwencjonalnej, jądrowej, odnawialnej, ciepłownictwa oraz paliw płynnych.

 

Nasz zespół dzięki doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w każdym z sektorów prawa energetycznego i bieżącym śledzeniu zmian w ustawodawstwie energetycznym może zaoferować szeroki wachlarz usług prawnych.

 • obsługa procesu zawierania umów, w tym opracowywanie oraz weryfikację umów, regulaminów i innych dokumentów;
 • doradztwo w obszarze regulacyjnym oraz compliance;
 • wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych, w tym w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń inwestycyjnych;
 • audyty prawne w przedmiocie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzki Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami;
 • reprezentacja procesowa w sporach związanych z majątkiem sieciowym; prowadzenie szkoleń dla pracowników spółek energetycznych, mających na celu optymalizację ich działalności.

Transport

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów z zakresu prawa transportowego. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z przewozem towarów zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Oferujemy reprezentację w sporach, które wynikły m.in. wskutek szkód podczas transportu, szkód komunikacyjnych, a także kontakt z ubezpieczycielami w sprawie likwidacji powstałych szkód.

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów spedycji oraz przewozu;
 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorów umów i zleceń z przewoźnikami;
 • Kompleksowa reprezentacja przed ubezpieczycielami m.in. zgłaszanie szkód, przygotowywanie odwołania od decyzji odmownej, reprezentowanie przed sądami w sprawach z ubezpieczycielami;
 • Obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;
 • Dochodzenie oraz windykacja należności wynikających z nienależytego wykonania umowy przewozu;

Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji i inwestycji na rynku nieruchomości oraz w obszarach blisko powiązanych z problematyką nieruchomości.

 

Świadczymy usługi doradztwa we wszystkich rodzajach projektów związanych z nieruchomościami na wszystkich ich etapach. Naszym klientom oferujemy między innymi szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości oraz negocjowanie i przygotowywanie różnorodnych umów, w tym umowy sprzedaży, najmu czy dzierżawy. W ramach prawa obrotu nieruchomościami zajmujemy się prowadzeniem sporów sądowych w tym reprezentujemy klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z nieruchomościami:

 • uzyskiwaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • ustanowieniu służebności lub hipoteki,
 • dokonywaniu podziału i przekształcenia działek,
 • uzyskiwaniu potwierdzenia zasiedzenia nieruchomości,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu,
 • dokonywaniu zniesienia współwłasności,
 • przeprowadzaniu audytu prawnego nieruchomości.