Facebook

Linkedin

 

PODATKI

Doradztwo Podatkowe

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawnopodatkową przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności. Doradzamy w bieżących zagadnieniach podatkowych we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatku od nieruchomości.

 

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych przy opracowaniu koncepcji przeprowadzenia transakcji, tak aby proponowane rozwiązania były jak najbardziej bezpieczne i  korzystne z perspektywy podatkowej.

Zespół doradztwa podatkowego świadczy usługi bieżącego doradztwa w zakresie:

 • podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, cła, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn;
 • opodatkowania transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT;
 • restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych, ryzyk i kosztów;
 • zabezpieczenia sytuacji podatkowej poprzez sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
 • nabywania oraz sprzedaży nieruchomości – share deal/asset deal, poprzez przygotowanie raportu due diligence, zaopiniowanie umowy oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • przeniesienia rezydencji podatkowej;
 • weryfikacji transakcji w zakresie ewentualnego nadużycia prawa oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • reprezentacja w procesach karnoskarbowych, w szczególności w zakresie zarzutów o wyłudzenia VAT oraz innych oszustw podatkowych.

IP BOX / B+R

Box (IP BOX) jest to ulga podatkowa służąca zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo rozwojowej (B+ oraz zachęceniu przedsiębiorców do poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej
Ulga polega na skorzystaniu z preferencyjnej stawki 5 podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej
W szczególności uprawnionymi do skorzystania z ulgi są twórcy programów komputerowych.

Wspieramy w skorzystaniu z ulgi za pomocą:

 • wstępnych analiz dokumentacji Klienta pod kątem korzystania z ulgi IPBOX, w szczególności umów o współpracę i wystawionych faktur
 • przygotowania wstępnego raportu z możliwości zastosowania ulgi przez klienta, ryzykach ewentualnego podważenia zwrotu w przyszłości i niezbędnych krokach do prawidłowego uzyskania pieniędzy
 • wykonanie rekomendacji w celu zakwalifikowania się do ulgi, takich jak wprowadzanie poprawek do umów, odpowiednia klasyfikacja świadczonych usług
 • występowania o wydanie interpretacji indywidualnej
 • wsparcia w przygotowaniu ewidencji działalności B+R
 • wystąpienia o zwrot podatku

Spory z organami podatkowymi

Kancelaria oferuje usługi pomagające klientom w rozwiązywaniu sporów sądowych zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i prawa karnego. Kancelaria dba o interesy klientów na najwyższym poziomie na etapie przedsądowym oraz etapie sądowym. Na etapie przedsądowym oferujemy m.in. analizę przedstawionego materiału dowodowego, przygotowanie strategii najbardziej korzystnej dla klienta, ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem danego postępowania, a także rekomendacja właściwego postępowania w sprawie. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w toku postępowania sądowego, podczas którego wykorzystujemy zdobytą wiedzę oraz bogate doświadczenie.

 Oferujemy między innymi następujące usługi: 

 • Analiza w zakresie stanu faktycznego oraz stanu prawnego sporu na etapie przedsądowym;
 • Pomoc w zakresie przygotowania materiału dowodowego;
 • Wykonywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień wskazanych przez Klienta;
 • Pełnienie obowiązków obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu karnym;
 • Dochodzenie należności pieniężnych;
 • Przygotowywanie oraz złożenie pozwu;
 • Kompleksowe przeprowadzenie sporu sądowego;
 • Przygotowywanie ugód sądowych;
 • Udział w mediacji;
 • Zastępstwo procesowe w toku całego postępowania;
 • Wszczęcie oraz monitorowanie postępowania egzekucyjnego;