Facebook

Linkedin

 

Obsługa prawna firm. Dlaczego warto korzystać z kancelarii prawnej?

BLOG

Obsługa prawna firm. Dlaczego warto korzystać z kancelarii prawnej?

Jak wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Przedsiębiorca czy obywatel, który chciałby czytać wszystkie nowo przyjmowane akty prawne, musiałby w 2019 r. poświęcić na to ponad 3 godziny dzienne (przy założeniu 2 minut na stronę).

Prawnik jest współczesnym aniołem stróżem. Chroni Twoją firmę przed niewiedzą, brakiem czasu na czytanie aktualnych przepisów, a także przed błędami – najczęściej popełnianymi nieumyślnie – które mogą skończyć się karami finansowymi, a w niektórych przypadkach nawet utratą biznesu.

 

W jakich obszarach warto skorzystać z kancelarii prawnej i co ona daje?

 

 1. Otwieranie firmy. Działalność gospodarcza, spółka zoo, komandytowa, prosta spółka akcyjna, czy spółka LTD z polskim oddziałem? W zależności od branży, planowanych działań i obrotów – forma prowadzonej działalności powinna być różna, aby nasze interesy były bezpieczne. Otwieranie firmy to także właściwa umowa pomiędzy wspólnikami, która przewiduje zarówno okoliczności związane z sukcesem biznesowym, jak i ułatwia polubowne rozstanie, na jasnych i uczciwych warunkach.
 2. Umowy z kontrahentami. Prawnik nie tylko zabezpieczy Cię przed zapisami, które mogą być szkodliwe dla Twojego biznesu, ale także przygotuje szablony umów, które uwzględnią działalność Twojej firmy w danej branży, specyfikę prowadzonego biznesu i ryzyka. To także regulaminy na stronę internetową, obowiązkowe polityki prywatności na stronach internetowych, czy pomoc w uzyskaniu niezbędnych koncesji czy zezwoleń.
 3. Pomoc w konfliktowych sytuacjach. Obojętne, czy chodzi o kontrahenta, czy pracownika – kancelaria prawna zawsze będzie w stanie podpowiedzieć jak wyjść z trudnej sytuacji, jak zebrać korzystne dla siebie dowody potwierdzające niewinność, i jakie są prawne możliwości rozwiązania konfliktu.
 4. Reprezentacja przed organami Państwowymi. Wszystkie urzędy muszą przestrzegać prawa, a każdy urzędnik jest szkolony z jego zakresu. Mając świadomość, że podmiot współpracuje z kancelarią, urząd upewnia się, że nie przekracza swoich przepisów, i stara się jak najdokładniej uzasadniać swoje decyzje.
 5. Finansowanie. Umowy związane z inwestycjami w firmę, pożyczkami, liniami kredytowymi wymagają szczególnej uwagi. Mogą dać wiele Twojemu biznesowi, ale są także równie dużym zagrożeniem, gdy są przygotowane niewłaściwie.
 6. Nowe technologie. Wiele branż i pomysłów wykracza poza standardowy model prowadzenia biznesu. Szczególnie dziś, gdy nowe technologie pojawiają się szybko i zmieniają kolejne gałęzie gospodarki. Jak osadzić swój biznes, gdy można go zakwalifikować jako fintech, insurtech, medtech czy edutech, a ustawodawstwo nie nadąża za potrzebami rynku? Z kancelarią, która umieści działanie innowacyjnego biznesu w ramach funkcjonującego prawa.

 

Jakie korzyści daje współpraca z kancelarią prawną?

 

 1. Bezpieczeństwo. Przed nieuczciwymi kontrahentami, organami Państwowymi (Urzędami, Sądem, PIP, PUODO i innymi), pracownikami działającymi na szkodę firmy, a nawet zwykłymi błędami ludzkimi. Bezpieczeństwo dzięki kancelarii prawnej pozwoli Ci koncentrować się na tym, co napędza biznes najbardziej. Zabezpieczysz także swój majątek.

 

 1. Przewaga konkurencyjna. Dzięki profesjonalnym umowom – Twoje interesy będą mocniej chronione. Dzięki odpowiednim regulaminom – zabezpieczysz się przed szkodami, na które nie masz wpływu. Ponadto: gdy reprezentuje Cię kancelaria – klienci szybciej regulują swoje płatności, urzędy podchodzą ostrożniej i sprawdzają zgodność z prawem swoich działań, a duże, rzetelne firmy wiedzą, że prowadzisz biznes poważnie, i mogą Ci powierzyć swoje projekty.

 

 1. Dodatkowy czas. Gdy powierzysz swoje sprawy kancelarii prawnej, nie musisz dłużej martwić się sprawami, którymi trzeba się zająć, a których nie musisz wykonywać osobiście. Kancelaria może reprezentować Twój biznes i używać przepisów do osiągania jak największych korzyści dla Ciebie. Weryfikować Twoje umowy, identyfikować i niwelować zagrożenia, tworzyć nowe podmioty, a także reprezentować Cię przed sądem. Wszystko po to, abyś mógł zająć się biznesem.

 

 1. Dodatkowe środki finansowe. Gdy kancelaria świadczy usługi prawno-podatkowe, jest w stanie bezpośrednio zaoszczędzić Twoje pieniądze. Jeśli tylko prawne – wówczas gwarantuje je na wielu płaszczyznach – przy otwieraniu biznesu, zabezpieczaniu właścicieli umową spółki, a także w relacji z klientem, konsumentem, oraz w procesie sądowym.

 

 1. Pomoc w sądzie– każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się pozew sądowy. W takim przypadku pomoc prawnika i kancelarii może okazać się bardzo istotna. Sprawy sądowe bywają skomplikowane i wymagają biegłej znajomości prawa i doświadczenia związanego z rozprawami.

 

Dlaczego kancelaria może więcej niż pojedynczy prawnik?

 

Po pierwsze – ze względu na wielu radców prawnych, o zróżnicowanej specjalizacji. Za każdym razem obsługuję Cię ekspert w danym zagadnieniu prawnym. Kancelaria to suma doświadczeń wielu prawników, i minimalizacja błędów.

Po drugie – ze względu na renomę kancelarii. Instytucja zawsze może więcej zdziałać, niż pojedyncza osoba. Pieczątka kancelarii skłania oponentów do refleksji, i uwiarygadnia wszystkie działania podejmowane przy jej wsparciu.

Po trzecie – ze względu na ciągłą aktywność i rosnące doświadczenie. Każdy prawnik w kancelarii mierzy się z wieloma sprawami każdego dnia, zbierając bogate doświadczenie, które wykracza poza sporadyczną i skupioną na wąskiej specjalizacji działalność pojedynczego prawnika zatrudnionego w firmie. To wymagające, ale i rozwojowe zadanie, które procentuje dla klientów kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu, aby poznać nas osobiście i sprawdzić, w jaki sposób możemy rozwinąć Twój biznes.