Facebook

Linkedin

Porady podatkowe

HWW > Porady podatkowe

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Przepisy ordynacji podatkowej nie regulują kwestii terminów prowadzenia kontroli podatkowej. W tym zakresie zawiera ona wyłącznie przepis art. 291c, który wskazuje, że do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (u.p.p.). Ograniczenia czasu prowadzenia tego postępowania związane są ze statusem kontrolowanego podmiotu, który jest przedsiębiorcą. W praktyce można spotkać się wyłącznie z sytuacją, w której organ prowadzący kontrolę dokonuje obliczenia terminów poprzez uwzględnienie wyłącznie tych dni, w których dokonywał jakichkolwiek czynności w sprawie, co jest postępowaniem błędnym, o czym mowa niżej. Zgodnie z treścią art. 55 ust....

Continue reading

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX. Organ udzieli odpowiedzi na pytanie o działalność badawczo-rozwojową!

Przypadek częsty, można nawet powiedzieć, że już klasyczny, jednak wbrew twierdzeniom Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wcale nie skomplikowany i nader oczywisty. O wadliwej praktyce Organu oraz kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu administracyjnego pisał w grudniu 2021 r. prawnik zespołu podatkowego Kancelarii HWW Mateusz Kowalski. Wówczas opisywał jeden z korzystnych dla podatników wyroków, jednakże teraz możemy pochwalić się swoim własnym osiągnięciem w tej materii. W jednej z wielu prowadzonych przez Kancelarię spraw w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP BOX, w toku postępowania Organ pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, a następnie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

Continue reading

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

W wydanej 22 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.881.2021.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki poniesione przez niego z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu. Czego dotyczyła sprawa? Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem była działalność prawnicza. Działalność podatniczki stanowiła jej jedyne źródło dochodu. Siedziba działalności mieściła się w miejscowości A, w której podatniczka była również zameldowana. Ze względu na specyfikę zawodu oraz kształt rynku prawniczego w miejscu siedziby działalności podatniczka zmuszona była do poszukiwania klientów poza miejscem siedziby prowadzonej działalności. Na podstawie umowy o współpracę podatniczka nawiązała współpracę z kontrahentem,...

Continue reading

Jak Twoja firma może zaoszczędzić na podatkach w czasie zarazy?

Pandemia koronawirusa zarówno w Polsce jak i na świecie odciśnie piętno nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na gospodarce zarówno krajowej jak i światowej, a co za tym idzie na kondycji wielu przedsiębiorstw. Już teraz wiadomo, że w związku z koniecznymi przestojami, zamkniętymi galeriami handlowymi, restauracjami etc. poszczególne branże poniosą ogromne straty. Rządy poszczególnych państw, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pomóc przetrwać wielu przedsiębiorcom ten trudny czas przygotowują zróżnicowane pakiety pomocowe. W środę polski rząd przedstawił swoją propozycję pomocy dla polskich przedsiębiorców oraz pracowników. Jej najistotniejsze rozwiązania w zakresie podatków mają przewidywać możliwość: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi...

Continue reading

W jaki sposób doradca podatkowy może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Doradztwo podatkowe rośnie na znaczeniu. Wraz z ciągle zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi każda firma zobowiązana jest do przestrzegania kolejno wprowadzanych obowiązków, a także uzyskuje możliwość czerpania korzyści podatkowych (poprzez różnego rodzaju ulgi) i dostosowywać swój biznes do przepisów, by racjonalizować swoje obciążenia podatkowe.   Kim jest doradca podatkowy? Zawód doradcy podatkowego został powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku. Według prawa osoba wykonująca tę profesję musi mieć specjalistyczną wiedzę oraz stale podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązuje ją również tajemnica zawodowa i etyka zawodowa. Nad prawidłowym wykonywaniem zawodu doradcy czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Doradca podatkowy to ktoś, kto pomoże Ci lepiej zrozumieć...

Continue reading