Facebook

Linkedin

 

Author: mikolaj

HWW > Articles posted by mikolaj

Jak Twoja firma może zaoszczędzić na podatkach w czasie zarazy?

Pandemia koronawirusa zarówno w Polsce jak i na świecie odciśnie piętno nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na gospodarce zarówno krajowej jak i światowej, a co za tym idzie na kondycji wielu przedsiębiorstw. Już teraz wiadomo, że w związku z koniecznymi przestojami, zamkniętymi galeriami handlowymi, restauracjami etc. poszczególne branże poniosą ogromne straty. Rządy poszczególnych państw, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pomóc przetrwać wielu przedsiębiorcom ten trudny czas przygotowują zróżnicowane pakiety pomocowe. W środę polski rząd przedstawił swoją propozycję pomocy dla polskich przedsiębiorców oraz pracowników. Jej najistotniejsze rozwiązania w zakresie podatków mają przewidywać możliwość: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi...

Continue reading

Restrukturyzacja od A do Z, czyli jak uratować swoją firmę przed bankructwem?

Jeżeli jako przedsiębiorca tracimy możliwość płacenia zobowiązań, wówczas wchodzimy w niebezpieczną sferę niewypłacalności, która może mieć dla nas niekorzystne skutki prawne, w tym karne. Prawo jednak przewiduje powyższe okoliczności i zawiera w sobie procedury służące do uratowania przedsiębiorstwa i kontynuowania prowadzenia działalności. Zasadniczo powinniśmy podzielić sfery niewypłacalności na trzy obszary: „miękka” restrukturyzacja „twarda” restrukturyzacja upadłość   Miękka restrukturyzacja   O miękkiej restrukturyzacji mówimy w sytuacji, gdy dokonujemy wewnętrznych zmian organizacyjnych i renegocjujemy umowy bez udziału procedur przewidzianych w przepisach prawa. Przykładem może być żądanie od wynajmującego zmniejszenia wysokości czynszu na czas stanu epidemii na przepisach Kodeksu cywilnego – konkretnie art. 3571 Kodeksu cywilnego, zgodnie z...

Continue reading

Obsługa prawna firm. Dlaczego warto korzystać z kancelarii prawnej?

Jak wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Przedsiębiorca czy obywatel, który chciałby czytać wszystkie nowo przyjmowane akty prawne, musiałby w 2019 r. poświęcić na to ponad 3 godziny dzienne (przy założeniu 2 minut na stronę). Prawnik jest współczesnym aniołem stróżem. Chroni Twoją firmę przed niewiedzą, brakiem czasu na czytanie aktualnych przepisów, a także przed błędami – najczęściej popełnianymi nieumyślnie – które mogą skończyć się karami finansowymi, a w niektórych przypadkach nawet utratą biznesu.   W jakich obszarach warto skorzystać...

Continue reading

W jaki sposób doradca podatkowy może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Doradztwo podatkowe rośnie na znaczeniu. Wraz z ciągle zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi każda firma zobowiązana jest do przestrzegania kolejno wprowadzanych obowiązków, a także uzyskuje możliwość czerpania korzyści podatkowych (poprzez różnego rodzaju ulgi) i dostosowywać swój biznes do przepisów, by racjonalizować swoje obciążenia podatkowe.   Kim jest doradca podatkowy? Zawód doradcy podatkowego został powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku. Według prawa osoba wykonująca tę profesję musi mieć specjalistyczną wiedzę oraz stale podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązuje ją również tajemnica zawodowa i etyka zawodowa. Nad prawidłowym wykonywaniem zawodu doradcy czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Doradca podatkowy to ktoś, kto pomoże Ci lepiej zrozumieć...

Continue reading

Nowa izba gospodarcza

W czwartek 21 lutego 2019 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Brali w nim udział przedstawiciele podmiotów będących członkami zwyczajnymi oraz goście. Podczas Zgromadzenia wybrano kolejne osoby do grona arbitrów w Sądzie Arbitrażowym, dołączyły osoby z kilku kancelarii z poza Polski, w tym Damian Wojnowski i Mikołaj Hewelt. Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii - reprezentuje interesy branży na mocy obowiązującego prawa polskiego. Edukacja, współpraca z organami oświaty i rządowymi, kształtowanie zasad dobrych praktyk, wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, rozstrzyganie sporów z urzędami stanowi namiastkę możliwości IGBiNT. Przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w Polsce powstał pierwszy w...

Continue reading