Mikolaj Hewelt, MBA

PARTNER, DORADCA PODATKOWY, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

e-mail: mikolaj.hewelt@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie oraz podatkowego, jak również prowadzeniu postępowań kontrolnych i podatkowych. W ramach prowadzonej praktyki przeprowadza liczne audyty prawno-podatkowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje rekomendacje i koncepcje, a następnie nadzoruje wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych. Występuje jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jest prelegentem na studiach podyplomowych oraz na szkoleniach branżowych i konferencjach, a także autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach podatkowych.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich MBA na Uczelni Łazarskiego. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre oraz University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Damian Wojnowski, LL.M.

PARTNER, ADWOKAT

e-mail: damian.wojnowski@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego, w szczególności w procesach sądowych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora TMT oraz przedsiębiorstw energetycznych. Jako dyrektor działu prawnego jednego z liderów na rynku TPA spółek obrotu energią elektryczną odpowiadał za zarządzanie zespołem prawnym odpowiedzialnym za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających m.in. w sektorze obrotu energią elektryczną, paliwem gazowym oraz odnawialnych źródeł energii.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z branży energetycznej. Regularnie występuje jako prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto, ukończył studia LL.M. in International and Comparative Law na uczelni Chicago-Kent College of Law (Illinois, USA), gdzie uzyskał tytuł Legum Magister (ang. Master of Laws). Obecnie jest wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Mariusz Hewelt

RADCA PRAWNY, OF COUNSEL

e-mail: mariusz.hewelt@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Wykonuje zawód radcy prawnego. Zapewnia kompleksową obsługę procesową jednostkom samorządu terytorialnego, a także podmiotom gospodarczym oraz instytucjom kultury.

W ramach praktyki radca prawny Mariusz Hewelt reprezentował swoich klientów przed prokuratorami rejonowymi, sądami powszechnymi (sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne), przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą czy Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. Obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Vincenzo Mangiapane

AVVOCATO
(włoski adwokat)

e-mail: vincenzo.mangiapane@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w włoskim prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, nieruchomości, oraz dochodzenia należności pieniężnych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Avvocato Vincenzo Mangiapane prowadzi również doradztwo i obsługę prawną przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, polegające zarówno na prowadzeniu spraw sądowych, jak również na przygotowywaniu transakcji i umów handlowych oraz wynajdywaniu rozwiązań prawnych, które mają na celu zapobiec sporom sądowym.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa na Università di Palermo. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Radzie Adwokackiej w Palermo (Ordine degli Avvocati di Palermo).

Agata Burandt

PRAWNIK

e-mail: agata.burandt@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w polskim i włoskim prawie cywilnym i gospodarczym. Szczególnie interesuje się komparastyką prawa polskiego i włoskiego, mającą na celu poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla podmiotów prowadzących działalność w obydwu państwach.

Doradza w zakresie wyboru formy prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej w Polsce i we Włoszech, w szczególności doradza polskim przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą wejść na rynek włoski.

Realizuje również tłumaczenia aktów prawnych oraz dokumentów zawierających terminologię prawniczą i ekonomiczną.

Wykształcenie:

Jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Odbyła aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie gdzie zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego utworzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z amerykańską uczelnią Chicago-Kent College of Law.

Aleksandra Zielonka

PRAWNIK, APLIKANT ADWOKACKI

e-mail: aleksandra.zielonka@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie handlowym, energetycznym i gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w dużej warszawskiej kancelarii adwokackiej oraz jako prawnik wewnętrzny w spółkach z branży energetycznej, finansowej oraz nowych technologii.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, transakcji M&A, przekształceń spółek prawa handlowego oraz sporach korporacyjnych. W ramach obsługi zajmuje się także reprezentacją klientów w sporach sądowych.

Zasiadała w radzie programowej fundacji Międzynarodowy Instytut Demokracji oraz była członkiem stowarzyszenia Normalne Państwo. Pro bono świadczy usługi prawne na rzecz takich podmiotów jak Fundacja Serce Dla Zwierząt.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Daniel Wiszniewski

PRAWNIK, APLIKANT ADWOKACKI

e-mail: daniel.wiszniewski@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym oraz procesowym, w tym w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych jak i karnych gospodarczych, na każdym etapie postępowania. Posiada również doświadczenie w negocjacji umów oraz ugodach sądowych jak i pozasądowych przed mediatorami, czy Rzecznikiem Finansowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w znanych krakowskich oraz warszawskich kancelariach adwokackich oraz firmie świadczącej usługi z branży LegalTech.  W trakcie studiów był Ambasadorem znanej marki tytoniowej.

Członek sekcji Prawa Publicznego i Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał certyfikat Deutsches Sprachdiplom C1. Aktualnie wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

dr Anna Szumińska

RADCA PRAWNY

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zdobywała, współpracując z renomowanymi kancelariami poznańskimi oraz w ramach własnej praktyki radcowskiej. Zapewnia Klientom kompleksowe świadczenie usług w zakresie stałej obsługi spraw pracowniczych, optymalizacji zatrudnienia, tworzenia i opiniowania wewnątrzzakładowych aktów prawnych oraz przeprowadzania audytu prawno-pracowniczego. Posiada doświadczenie w rozmowach z partnerami społecznymi oraz procedurze tzw. zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w sporach pracowniczych, przed sądami powszechnymi oraz na etapie przedsądowym.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM w Poznaniu, aktualnie wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez OIRP w Poznaniu.

Marta Mazurowska


e-mail: marta.mazurowska@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, w tym w postępowaniach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie administracyjnym i gospodarczym, a także w instytucji nadzoru finansowego.

Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatnika.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ilona Smurlik

PRAWNIK

e-mail: ilona.smurlik@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Specjalizuje się prawie administracyjnym (w tym postępowaniach dotyczących uzyskania pozwolenia na broń), prawie handlowym oraz prawie cywilnym (w tym windykacja długów). W kancelarii zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, wsparciem prawników przy projektach prawnych oraz kompleksową obsługą biura wraz z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego Kancelarii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii współpracującej z jednej z największych polskich spółek działających w branży deweloperskiej, notowanej na GPW.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przemysław Przyżycki

RADCA PRAWNY

e-mail: przemyslaw.przyzycki@hww.pl

tel: (22) 100 42 24


Doświadczenie:

Jest radcą prawnym z ponad pięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej.

Specjalizuje się w prowadzeniu gospodarczych sporów sądowych oraz kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w sferze prawa energetycznego.

Prowadził szkolenia prawne na rzecz obsługiwanych podmiotów, mające na celu optymalizację prowadzonej działalności.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

tel: +48 22 100 42 24

e-mail: kancelaria@hww.pl

Warszawa
ul. Rakowiecka 41/55
02-521 Warszawa

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © . | by interaktywni24.pl

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM